Ruotsinkylä

Näe ja koe

Ruotsinkylä

Ruotsinkylän tutkimusmetsä sijaitsee pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Siellä tutkitaan ulkomaisia puulajeja, rauduskoivun sopeutumista muuttuvaan ilmastoon, juurikäävän leviämistä, kotimaisten puiden siemensatoa sekä erilaisia metsänjalostukseen liittyviä kysymyksiä.

Ruotsinkylän tutkimusmetsässä voi tutustua metsäluontoon ja metsäntutkimukseen. Tutkimusmetsän luonto on rikas ja monipuolinen: alueelta löytyy karuja avokallioita, tuoreita ja kuivia kangasmetsiä ja reheviä puronvarsilehtoja. Hoidetut, eri kehitysvaiheessa olevat metsiköt ja erityisesti monet kymmenet ulkomaisten puulajien viljelmät tarjoavat kiinnostavia tutustumiskohteita.

Lisätietoja: Luonnonvarakeskus, www.luke.fi