Lintuvesi

Näe ja koe

Tuusulanjärven lintuvedet

Natura-alue koostuu kolmesta erillisestä Tuusulanjärven vesi- ja rantakosteikkoalueesta. Alue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Siellä pesii ja levähtää useita lintudirektiivin lajeja. Alue on tärkeä myös lintuharrastukselle ja -tutkimukselle, sillä seurantatietoja on 1940-luvulta lähtien

Linnuston kannalta Natura-alueen arvokkain osa on Tuusulanjärven pohjoispää. Siellä on ainakin vielä vuonna 1991 pesinyt 800 paria naurulokkeja yhdessä suuressa ja viidessä pienemmässä yhdyskunnassa, joiden suojassa monet muutkin vesilinnut pesivät. Linturannan ja järven pohjoispohjukan väliseltä alueelta on tavattu 46 pesivää lintulajia, joista vesilintuja oli kahdeksan lajia, mm. luhtahuitti, lapasorsa, ja heinätavi.

Tuusulanjärvellä on kaksi lintutornia, joista toinen sijoittuu Järvenpään Kaakkolaan. Tornille lähtee pitkospuureitti ”Joukon polku” Taidetalon takaa. Reitti johtaa lintutornille ja kiertää pienen lenkin alueella. Polun varrella on kerrottu opastauluin reitin linnustosta ja kasveista. Toinen lintutorni sijoittuu Tuusulanjärven eteläpäähän. Tornille lähtee pitkospuut Koskenmäentien pohjoispuolella olevalta kevyenliikenteen väylältä. Torni kohoaa kolmen metrin korkeuteen ja sieltä avautuu näkymä Tuusulanjärvelle.