Jokamiehenoikeudet

Näe ja koe

Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriö/Ministry of the Environment/Miljööministeriet:
FI – Jokamiehenoikeudet, pdf
EN – Everyman’s right in Finland, pdf
SV – Allemansrätter, pdf

www.ym.fi