Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriö/Ministry of the Environment/Miljööministeriet:
FI - Jokamiehenoikeudet, pdf
EN - Everyman's right in Finland, pdf
SV - Allemansrätter, pdf

www.ym.fi

 

© Tuusulanjärven Matkailu ry.