Arvontojen säännöt

Arvontojen säännöt

Tuusulanjärven Matkailu ry:n / Visit Tuusulanjärven sosiaalisen median arvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Tuusulanjärven Matkailu ry
c/o Tarja Vuokkovaara, Kulmakatu 3
04420 JÄrvenpää

Y-tunnus 1769040-7

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykkänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Visit Tuusulanjärven tiloissa ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto joko lähetetään asiakkaalle tai se on noudettava henkilökohtaisesti, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Tuusulanjärven Matkailu ry / Visit Tuusulanjärvi rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen

Tuusulanjärven Matkailu ry / Visit Tuusulanjärvi  pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Tuusulanjärven Matkailu ry / Visit Tuusulanjärven sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Tuusulanjärven Matkailu ry / Visit Tuusulanjärven tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua täällä: https://www.visittuusulanjarvi.fi/matkailuinfo/tietosuojaseloste/. 

Muokattu viimeksi 22.6.2021