Tietosuojaseloste

Travel info

Tietosuojaseloste

Laadittu 1.6.2017

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10. § ja 24. §

Rekisterin pitäjä
Tuusulanjärven Matkailu ry
info (at) visittuusulanjarvi.fi

Yhteyshenkilö
Tuusulanjärven Matkailu ry
Marjo Ranta-Irwin
info (at) visittuusulanjarvi.fi

Rekisterin nimi
Tuusulanjärven Matkailu ry:n markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito, Tuusulanjärven alueen ajankohtaisista asioista tietottaminen sekä matkailupalveluiden, tuotteiden ja tapahtuminen markkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tiedot markkinointiluvista tai -kielloista.

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Tietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat) sekä uutiskirjeen tilauslomakkeella tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tuusulanjärven Matkailu ry:n sähköisen uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen  käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jolloin reksiteröityneiden sähköpostiosoitteet ovat tallessa MailChimpin hallinnoimalla palvemella. Uutiskirjeiden alkuperäinen pyyntö sijaitsee omassa tietojärjestelmässämme. MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata. Henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle, mutta henkilötiedot ova suojattuja henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinontiviestintää. Jokaisessa uutiskirjeessämme on linkki, jonka kautta voi päästä poistumaan postituslistalta. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisterin käyttöoikeus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Tuusulanjärven Matkailu ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Kiellon voi lisätä tai poistaa milloin vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen rekisterinpitäjälle. Jokaisessa uutiskirjeessämme on linkki, jonka kautta voi päästä poistumaan postituslistalta. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, joten suosittelemme tutustumaan selosteen sisältöön säännöllisesti. Seloste on päivitetty viimeksi 24.5.2018.